Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Jídelna / Aktuální informace

Výzva Hlavního hygienika ČR „Solme s rozumem“

09.09.2021

Naše škola se připojila k výzvě MZ o rizicích nadměrného solení.

Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorůpro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravotních komplikací, jakými jsou náhlé mozkové příhody, srdeční infarkty či osteoporóza. Konkrétní příklady z ostatních zemí EU ukazují, že při spolupráci napříč celou společností je možné příjem soli v populaci postupně snižovat.

Vzhledem k tomu, že současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem a sůl nadměrně konzumují také děti, obracím se s výzvou k nastartování a následnému rozvoji soustavných aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti snížení konzumace soli. Co pro mohou jednotlivé subjekty to udělat?

Školy a školská zařízení (jídelny, bufety, automaty):

Rodiny s dětmi:

Každý z nás:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, se připojuje k výzvě hlavního hygienika. Koordinátorem aktivit v rámci jihomoravského regionu je pracoviště zdravotní politiky a podpory zdraví v Brně.

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098