Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Škola / Projekty

Šablony III. pro ZŠ a MŠ Rohatec

01.09.2021

Šablony III. pro ZŠ a MŠ Rohatec 
CZ. 02. 3.X/0.0/0.0/20_080/002138

Zahájení projektu je 1. 9. 2021 a jeho ukončení je 30. 6. 2023. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 


Anotace projektu
Projekt je zaměřen na jedno z / kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí / žáků / účastníků, podpora extrakurikulárních / rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí / žáků / účastníků, spolupráce s veřejností.

Klíčové aktivity projektu pro ZŠ Rohatec
3.II/7 Tandemová výuka v ZŠ
3.II/9 Využití ICT ve výuce v ZŠ (64 hodin/64 týdnů)
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ 
a)  klub občanského vzdělávání a   demokratického myšlení
 c) klub komunikace v cizím jazyce
3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 Projektový den ve výuce

 Klíčové aktivity projektu pro MŠ Rohatec
3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
3.I/8 Využití ICT ve vzdělávání v MŠ (64 hodin/64 týdnů)
3.I/9 Projektový den ve výuce 
3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 

Fotogalerie

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098