Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Škola / Projekty

Výzva č. 47

12.11.2021

Výzva č. 47 (IROP)

Název projektu: Stavební úpravy a přístavba k ZŠ Rohatec, ul. Školní 742, Rohatec

Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003719

Realizace projektu: 1. 1. 2015-31. 5. 2020

Přidělená částka: 8,486.627,- Kč,

(95 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % z rozpočtu obce)

 

Žadatelem projektu je obec Rohatec

 

Cíl:

Konkrétním obsahem projektu je vybudování nové přístavby ke stávajícímu objektu ZŠ a v rámci této nové přístavby vybavení dvou odborných učeben:

 

UČEBNA PŘÍRODOVĚDNĚ‐MATEMATICKÁ (vyučovat se zde budou předměty: Matematika, Přírodověda, Přírodopis)

a

UČEBNA DÍLEN (vyučovat se zde bude předmět: Pracovní vyučování, v létě také synergie s předmětem Pěstitelských prací).

Udržitelnost projektu: Na základě mimořádných opatření vlády ČR v souvislosti s výskytem covid-19 byl prezenční provoz školy omezen, respektive přerušen v době 12. 10. 2020 – 23. 5. 2021.
Usnesení vlády ČR – omezení provozu ZŠ od 12. 10. 2020 

Fotogalerie

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098