Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Ze života školy

Návštěva Úřadu práce a Muzea naftového dobývání v Hodoníně

Návštěva Úřadu práce a Muzea naftového dobývání v Hodoníně

11.04.2024 | Škola - Ze života školy

Protože mezi hlavní poslání základní školy patří příprava žáků pro zodpovědné rozhodování o další studijní a profesní orientaci, navštívili žáci 8. třídy ve středu 3.4.2024 Informační a poradenské centrum Úřadu práce v Hodoníně. Zde se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací, odnesli si informač...

První pomoc v podání 5. třídy

První pomoc v podání 5. třídy

09.04.2024 | Škola - Ze života školy

Velmi vydařenou akcí se koncem března stal projektový den, který si připravili žáci V. ročníku pro své mladší spolužáky 1. stupně. Rozděleni do skupin páťáci přichystali 8 stanovišť, na kterých mladším dětem z nižších ročníků demonstrovali základy poskytování první pomoci, seznámili je s dopravními ...

PONOŽKOVÝ DEN

PONOŽKOVÝ DEN

05.04.2024 | Škola - Ze života školy

Dne 21.3.2024 jsme s žáky a učiteli naší školy oslavili den Downova Syndromu. Žáci si obuli každou ponožku jinou a součástí tohoto dne byla taky soutěž o nejoriginálnější pár ponožek. Pro všechny, kteří se účastnili, byla připravená nějaká ta sladká odměna. Všem, Kteří se účastnili ještě jednou...

ŠESŤÁCI SI VYRÁBĚLI HUDEBNÍ NÁSTROJE

ŠESŤÁCI SI VYRÁBĚLI HUDEBNÍ NÁSTROJE

07.04.2024 | Škola - Ze života školy

V dnešní době je stále více důležité udržet tradice našich předků a stát se inovativními v nápadu, jak si tyto tradice nejen uchovat, ale také si je zamilovat a předávat je i dalším generacím. Těmito myšlenkami se také inspirovaly děti 6. třídy základní školy, které se pustily do výroby svých vla...

DEN ELEGANCE

DEN ELEGANCE

05.04.2024 | Škola - Ze života školy

Dne 8.3.2024 se v naší škole konal DEN ELEGANCE. Žáci i učitelé přišli do školy v elegantním oblečení typu šat, košili, nebo obleků. Třešničkou na dort u některých kluků byl motýle či kravata a u holek nějaký pěkný šperk či čelenka. Naši deváťáci si pro žáky připravili také mini kvíz pro z...

Exkurze v brněnském planetáriu

Exkurze v brněnském planetáriu

02.04.2024 | Škola - Ze života školy

26.3. se vydala šestá třída do brněnského planetária. Naše cesta začala v Hodoníně odkud jsme se vydali vlakem do naší moravské metropole. Zde jsme po příjezdu navštívili náměstí Svobody a prohlédli si místní pamětihodnosti. Poté po krátkém rozchodu jsme se společně vydali na Kraví horu, kde nás ček...

Vzdělávací program Bílé Karpaty - Voda okolo nás

Vzdělávací program Bílé Karpaty - Voda okolo nás

19.03.2024 | Mateřská škola - Ze života školky

V úterý 19.3. jsme se účastnili vzdělávacího programu "Bílé Karpaty" - Voda okolo nás. Čekalo na nás rozeznávání zvuků vody, poznávání živočichů, kteří žijí v blízkosti vody, zkoušely jsme předměty plavající na hladině a nakonec jsme si zahráli pohybovou hru "Na kapky".

Návštěva 1. třídy

Návštěva 1. třídy

14.03.2024 | Mateřská škola - Ze života školky

Ve čtvrtek 14.3. navštívily děti z tříd předškoláků naše "prvňáčky". Přivítání bylo velmi milé. Prvňáčci nám ukázali, jak se naučili krásně číst, psát a počítat. Zazpívali nám melodickou písničku o vlacích a nakonec si pro každého přichystali pěkný dáreček.    Děkujeme za pozvání!&nb...

Rohatecký slavíček

Rohatecký slavíček

05.03.2024 | Mateřská škola - Ze života školky

V úterý 5.3. se třídy Sluníček, Broučků a Berušek zúčastnily akce pořádané základní školou "Rohatecký Slavíček". Děti však nebyly jen diváky a samotné akce se účastnily i jako vystupující.

Procházka na místní vlakové nádraží

Procházka na místní vlakové nádraží

01.03.2024 | Mateřská škola - Ze života školky

V pátek 1.3. jsme si všechny Berušky naplánovaly delší procházku na místní vlakové nádraží. V 11:00 hodin přijíždí k nástupištím dva osobní vlaky, z Přerova a opačné strany, z Břeclavi. Nejenže jsme viděli tyto dva vlaky, ale dokonce projel okolo i rychlík a malý osobáček, tzv "Kača", a vlak nákl...

Digitalizujeme školu

Digitalizujeme školu

22.03.2024 | Škola - Projekty

Naše škola je zapojena do Národního plánu obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098