Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Mateřská škola / Plán akcí

 

       Plán akcí 2022 - 23

Září

 výstava dýní, ovoce a zeleniny a přírodnin v MŠ

 schůzka s rodiči předškoláků

 dopravní dopoledne – koloběžkový závod

 výlet ZOO Hodonín

Říjen

 ekologická vycházka

 logopedická depistáž v MŠ

 beseda v knihovně

 brigáda na školní zahradě s táborákem – rodiče s dětmi

Listopad

 divadlo v MŠ

 drakiáda – rodiče s dětmi

 projektový den

Prosinec

 výlet – výstava betlémů- Hodonín

 mikulášská nadílka v MŠ

 vánoční koledování a tvoření s rodiči

 vánoční koncert

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098