Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Mateřská škola / Plán akcí

 

       Plán akcí 2022 - 23 

Září

 výstava dýní, ovoce a zeleniny a přírodnin v MŠ

 schůzka s rodiči předškoláků

 dopravní dopoledne – koloběžkový závod

 výlet ZOO Hodonín

Říjen

 ekologická vycházka

 logopedická depistáž v MŠ

 beseda v knihovně

 brigáda na školní zahradě – rodiče s dětmi

Listopad

 divadlo v MŠ

 drakiáda s táborákem– rodiče s dětmi

 projektový den

Prosinec

 výlet – Vánoční pohádky- Hodonín KD

 mikulášská nadílka v MŠ

 vánoční koledování a tvoření s rodiči

 vánoční koncert v MŠ

LEDEN

návštěva kostela s betlémem

tříkrálový den

ÚNOR

návštěva Galerie umění Hodonín – starší děti

karneval v MŠ

BŘEZEN

jarmark v MŠ

ekologická vycházka

návštěva místní knihovny

začátek kurzu plavání – předškoláci 10 lekcí

DUBEN

dopravní hřiště Hodonín

velikonoce v MŠ – ukázka řemesel

brigáda s rodiči + pálení čarodějnic v MŠ

návštěva předškoláků 1. třídy ZŠ

Den Země

KVĚTEN

ekologická vycházka

Den matek v MŠ

výukový program – projektový den

výlet – pohádková plavba lodí

ČERVEN

Den dětí „Indiánský den“

návštěva požární zbrojnice Rohatec

pasování předškoláků – OÚ Rohatec

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098