Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Jídelna / Stravné a platby

Placení stravného zálohově

Stravné se platí předem, vždy do 20. předešlého měsíce

Souhlas k inkasu si můžete stáhnout a vytisknout níže pod článkem.

Číslo účtu školy: 1656130267 / 0100 (KB a.s. Hodonín)

Variabilní symbol: "10 . . ."  přidělí školní jídelna (zůstává stejný po celou dobu stravování)

Vyúčtování stravného

* při ukončení stravování

* na požádání

*převodem na Váš účet – v případě změny čísla Vašeho účtu nahlaste nové číslo účtu v kanceláři ŠJ (změna bude provedena v kartě strávníka)

*převodem do dalšího stravovacího období

Odhlašování : den předem - nejpozději ráno do 7.00 hod.

Strávníci ZŠ mohou využít dálkový přístup do stravovacího systému přes internet k odhlášení i přihlášení jídla (přístupové heslo si vyzvedněte v kanceláři ŠJ). V případě onemocnění dítěte jsou rodiče povinni odhlásit dítě ze stravování. Pokud nelze dítě odhlásit ze závažných důvodů, můžete první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ, ZŠ (Vyhláška o školním stravování č.107/2005 §4 odst.9 v platném znění), jídlo vyzvednout do přineseného jídlonosiče od 11.15 do 11.30 hod.. Nevyzvednuté jídlo propadá.

Pokrm je určen k rychlé spotřebě při teplotě 60°C, spotřebovat nejpozději do 14.00 téhož dne. Další dny musí být odhlášeny, jinak bude strava doúčtována v plné výši. Za odhlášení odpovídá rodič / zákonný zástupce.

* Pro nemocné dítě je možné zakoupit jídlo v plné ceně tj. 80,- Kč do jídlonosiče  (přihlásíte a uhradíte v kanceláři ŠJ)

Čip

Každý nový strávník  si zakoupí čip v hodnotě 100 Kč. Čip slouží k identifikaci strávníka, k objednávání a výdeji jídla. Při ukončení stravování vrátí strávník nepoškozený čip a bude vrácena záloha 100 Kč.

V případě ztráty čipu musí tuto skutečnost nahlásit v kanceláři ŠJ, aby nedošlo ke zneužití čipu a koupit si čip nový.

Ceny jídel

Cena jídel - Mateřská škola
věková kategorie cena stravenky Záloha za měsíc
MŠ - 3-6 let čtyřhodinové 33 Kč 660 Kč
MŠ - 3-6 let celodenní 45 Kč 900 Kč
MŠ - 7-10 let odložená šk.docházka 50 Kč 1.000 Kč

 

Cena jídel - Základní škola
věková kategorie cena obědu Záloha za měsíc
ZŠ I. - 7-10 let 26 Kč 520 Kč
ZŠ II. - 11-14 let 30 Kč 600 Kč
ZŠ III. - 15-více let 34 Kč 680 Kč

 

Cena svačinek - Základní škola
cena svačiny měsíční záloha na svačiny
25 Kč 500 Kč

 

Cizí strávnící
95 Kč  
  37 Kč

 

Cenu jídla lze měnit při změně cen jednotlivých vstupů (potraviny, energie, ... ). Změněnou cenu oznámí jídelna nejméně 30 dnů před, jejím použití s platností vždy k 1. následujícího měsíce.

Kontakty

Vedoucí školní jídelny:    Irena Elšíková
Hlavní kuchařka:             Dana Hynková
Kapacita kuchyně:           450 jídel

Školní jídelna při Zš a Mš Rohatec zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou tj. po dobu docházky dítěte do Mateřské školy a Základní školy v Rohatci. Po uplynutí této doby bubou údaje archivovány a následně zlikvidovány / vymazány / zákon č. 101/2000Sb.

Soubory ke stažení

PDF
Mš - přihláška ke stravování (366 kB)
PDF
Zš - přihláška ke stravování (372 kB)
PDF
Mš, Zš - souhlas k inkasu (470 kB)
JPEG
Seznam alergetnů (238 kB)

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098