Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Mateřská škola / Ze života školky

Pasování předškoláků na žáky 1. třídy

Pasování předškoláků na žáky 1. třídy

12.06.2024

Ve středu 12.6. se na zahradě naší mateřské školy konala velká akce pro všechny děti nastupující do školy. Pod krásně vyzdobeným altánkem byli předškoláci pasování panem starostou na žáky 1. třídy. Děti si pro rodiče přichystaly pásmo básniček a písničky s tanečkem. Velkou odměnou pro ně byl p...

Výlet třídy Sluníčka a Motýlci

Výlet třídy Sluníčka a Motýlci

17.05.2024

V pátek 17.5. se vydaly děti ze tříd Sluníček a Motýlků na svůj dobrodružný výlet - plavba lodí po Baťově kanálu. Sice tento den počasí moc nepřálo, ale i tak si to všichni velmi užili a vrátili se s úsměvy na tvářích.

Dopravní hřiště

Dopravní hřiště

15.05.2024

Ve středu 15.5. se děti z předškolních tříd účastnily dopravního hřiště. Za pomoci strážníků místní městské policie a zástupců skupiny BESIP, se děti naučily přecházet přes přechod pro chodce, neohrozit žádného účastníka na silnici a orientovat se v dopravních značkách. Zábavným zakončením bylo svez...

Den matek v MŠ

Den matek v MŠ

14.05.2024

V úterý 14.5. proběhlo v jednotlivých třídách naší MŠ vystoupení pro naše nejmilejší maminky. Zaznělo plno krásných básniček a písniček, zazpívaných přímo od srdce.  

Sindibádova dobrodružství

Sindibádova dobrodružství

10.05.2024

V pátek 10. 5. se děti z MŠ vypravily do tělocvičny základní školy. Čekalo tu na ně divadelní představení, jehož hlavními hrdiny byli piráti a chlapec Sindibád. Dětem se velmi líbilo.

Čarodějnická stezka

Čarodějnická stezka

30.04.2024

Poslední den v dubnu uspořádaly paní učitelky pro všechny děti a jejich rodiče akci s názvem "Čarodějnická stezka". Ta začínala u přístaviště v Rohatci, přes louky až k domu paní učitelky Janičky. Po cestě musely děti plnit úkoly u jednotlivých čarodějnic - lovení předmětů ve slizu, poznávání bylin,...

Vzdělávací program Bílé Karpaty - Voda okolo nás

Vzdělávací program Bílé Karpaty - Voda okolo nás

19.03.2024

V úterý 19.3. jsme se účastnili vzdělávacího programu "Bílé Karpaty" - Voda okolo nás. Čekalo na nás rozeznávání zvuků vody, poznávání živočichů, kteří žijí v blízkosti vody, zkoušely jsme předměty plavající na hladině a nakonec jsme si zahráli pohybovou hru "Na kapky".

Návštěva 1. třídy

Návštěva 1. třídy

14.03.2024

Ve čtvrtek 14.3. navštívily děti z tříd předškoláků naše "prvňáčky". Přivítání bylo velmi milé. Prvňáčci nám ukázali, jak se naučili krásně číst, psát a počítat. Zazpívali nám melodickou písničku o vlacích a nakonec si pro každého přichystali pěkný dáreček.    Děkujeme za pozvání!&nb...

Rohatecký slavíček

Rohatecký slavíček

05.03.2024

V úterý 5.3. se třídy Sluníček, Broučků a Berušek zúčastnily akce pořádané základní školou "Rohatecký Slavíček". Děti však nebyly jen diváky a samotné akce se účastnily i jako vystupující.

Procházka na místní vlakové nádraží

Procházka na místní vlakové nádraží

01.03.2024

V pátek 1.3. jsme si všechny Berušky naplánovaly delší procházku na místní vlakové nádraží. V 11:00 hodin přijíždí k nástupištím dva osobní vlaky, z Přerova a opačné strany, z Břeclavi. Nejenže jsme viděli tyto dva vlaky, ale dokonce projel okolo i rychlík a malý osobáček, tzv "Kača", a vlak nákl...

Hudebně - pohybový program Vojkůvka

Hudebně - pohybový program Vojkůvka

30.01.2024

V úterý 30.1. k nám na návštěvu přijelo hudební duo Vojkůvka. Program pro děti byl plný známých písniček a pohybu. Děti si tento program užily a ocenily jej nakonec velkým potleskem. 

1 2 3 4

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098