Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Mateřská škola / Pro rodiče

Co děti potřebují do mateřské školy

Co děti potřebují do mateřské školy

19.10.2021

Milí rodiče, protože se Vaše dítě ocitne v novém prostředí, bude prožívat velkou změnu ve svém životě. Zejména pro citlivé děti je třeba vytvořit co nejlepší podmínky pro přechod z rodinného prostředí do kolektivního zařízení. Je proto nutné, abyste věděli, co dítě potřebuje, a jak mu tento život...

Důležité informace pro rodiče v MŠ

Důležité informace pro rodiče v MŠ

18.10.2021

čtěte pravidelně informace na dveřích MŠ, v šatnách dětí, ve vývěsce před budovou MŠ, na webu ZŠ a MŠ při pobytu na zahradě dejte dětem vhodnou nepromokavou obuv prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy pokud jsou nemocní nebo jim byla nařízena karanténa hračky z domova si děti do mateřsk...

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

19.10.2021

Povinné předškolní vzdělávání v naší mateřské škole má formu pravidelné denní docházky od pondělí do pátku, nejméně od 8:00 do 12:00 hod. Dítě má právo vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu. Rodiče jsou povinni nepřítomnost dítěte omlouvat telefonicky nebo osobně v mateřské škole nejpo...

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

19.10.2021

Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Materiál Desatero pro rodiče vytvořila pracovní skupina, z řad odborníků na...

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098