Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Mateřská škola / Školné a stravování

Školné v MŠ

Platba školného je 400 Kč měsíčně, nastavte prosím na vašem účtu trvalý příkaz. Za měsíc červenec se platí 300 Kč i v případě, že dítě nebude na prázdninový provoz přihlášeno. Za srpen se školné neplatí. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání - školné:

Povinnost uhradit úplatu za předškolní vzdělávání nastává zákonným zástupcům dítěte před nástupem dítěte do mateřské školy. Pro nový školní rok musí být úplata za předškolní vzdělávání na měsíc září uhrazena do 15. září. Úplata za předškolní vzdělávání je splatná na účet mateřské školy vždy do 15. dne téhož měsíce.

Plaťte, prosím, zvlášť 1. a 2. pololetí. Variabilní symboly na platbu školného jsou shodné se symboly na stravné.

1.pol. –  1600 Kč /září - prosinec/
2.pol. - 2700 Kč /leden - červenec/

ŠKOLNÉ - číslo účtu MŠ: 1745450297/0100

 

Školní jídelna při základní a mateřské škole Rohatec - stravné:

telefon: 518 359 252

e-mail: sjzsrohatec@seznam.cz

Vedoucí školní jídelny:    Irena Elšíková

Hlavní kuchařka:             Dana Hynková

Placení stravného zálohově:    platba předem vždy k 20. předešlého měsíce

STRAVNÉ - číslo účtu školy: 1656130267 / 0100  KB a.s. Hodonín

Školní jídelna zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu docházky dítěte do Mateřské školy a Základní školy v Rohatci. Po uplynutí této doby budou údaje archivovány a následně zlikvidovány / vymazány/ zákon č.č101/2000 Sb.

Vyúčtování stravného:

Odhlašování:   den předem - nejpozději ráno do 7.00 hod.

na tel. čísle:     školní jídelna při ZŠ:   518 359 252

V případě onemocnění dítěte jsou rodiče povinni odhlásit dítě ze stravování. Pokud nelze dítě odhlásit ze závažných důvodů, můžete první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ /§4 odst.9 vyhlášky 107/2005/, jídlo vyzvednout do přineseného jídlonosiče v MŠ od 11.00 do 11.15 hod. Nevyzvednuté jídlo propadá. Pokrm je určen k rychlé spotřebě při teplotě 60°C, spotřebovat nejpozději do 14.00 hod. téhož dne. Další dny musí být odhlášeny, jinak bude strava doúčtována v plné výši. Za odhlášení stravy zodpovídá rodič / zákonný zástupce.

Pro nemocné dítě je možné zakoupit jídlo v plné ceně do jídlonosiče (přihlásíte a uhradíte v kanceláři ŠJ) - tel.: 518 359 252

MŠ - výdejna stravy  511 117 867

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098