Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Důležité informace

Zápis do MŠ

15.02.2024

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 proběhne ve dvou částech

1. Podání Žádosti o přijetí do mateřské školy - elektronicky (15. 4. – 1. 5. 2024)
2. Zápis s přítomností dítěte v budově MŠ Rohatec (2. 5. a 3. 5. 2024)

1. Podání Žádosti o přijetí do mateřské školy 
elektronicky (15. 4. – 1. 5. 2024)
prostřednictvím odkazu:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsro/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41112&rezim=iframe


1. krok – elektronická registrace
vyplnit elektronickou přihlášku a odeslat

2. krok – elektronická žádost (po odeslání elektronické registrace přijdou informace na Vámi uvedený e-mail)
stáhnout si Žádost o zápis - otevře se předvyplněný formulář – doplnit zbývající položky – vytisknout – podepsat 

3. krok – doručení žádosti 
•    vhozením do schránky mateřské školy – obálku označit nápisem „ ZÁPIS DO MŠ“
•    poštou na adresu mateřské školy
•    e-mailem s elektronickým podpisem (ne naskenovaný) - msrohatec@seznam.cz
•    datová schránka - id datové schránky: nb4jqwr 

osobně (v případě, že není možnost podání žádosti elektronicky)
ve vestibulu mateřské školy dostanete, vyplníte, podepíšete a odevzdáte přihlášku zapisující učitelce 2. 5.  a 3. 5. 2024 vždy od 8:00 do 13.00 hod.

2. Zápis s přítomností dítěte v budově mateřské školy Rohatec
 (2. a 3. 5.  2024 od 8.00 do 13.00 hod.) 

K Žádosti o přijetí dítěte do MŠ doložte
•    Kopii rodného listu dítěte
•    Potvrzení od lékaře o zdravotním stavu a očkování dítěte (ke stažení na webových stránkách školy v sekci - Mateřská škola - Dokumenty - Ke stažení))
•    S sebou občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
Žadatelé o přijetí dítěte budou po ukončení zápisu informováni prostřednictvím webových stránek mateřské školy seznamem s registračními kódy dětí do 10 dnů.
Seznam přijatých i nepřijatých dětí bude k dispozici i ve vývěsce před MŠ.
Dokončení veškeré dokumentace proběhne s rodiči při osobním setkání v mateřské škole - schůzka rodičů přijatých dětí. Termín bude sdělen e-mailem nebo telefonicky.
Na jakýkoliv dotaz odpovíme na e-mailu – msrohatec@seznam.cz nebo sona.vesela@zsrohatec.cz
 

Fotogalerie

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098