Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Škola / Ze života školy

Učíme se třídit odpad

09.01.2022

Na začátku ledna naši žáci opět po roce absolvovali výukový program z cyklu Tonda Obal na cestách- Svět třídění a recyklace. S přihlédnutím k věku byli žáci interaktivně seznámení s principem třídění a ukládání odpadu, technologií spalování, s možnostmi recyklace a následného využití materiálu. Našim nejmladším se kromě poutavého videa a vyprávění nejvíce líbilo třídění kartiček do maket popelnic a kontejnerů. Rádi si také osahali materiály, které vznikají recyklací plastového odpadu. Díky projektu Tonda obal jsme již všechny prostory školy vybavili papírovými kontejnery s informačními samolepkami a vedeme žáky k dobrým návykům třídit každodenní praxí.

Věříme, že se pro novou generaci stane třídění běžnou rutinnou a přispěje tak k ekologickému hospodaření a ohleduplnému chování k naší planetě. 

Zapsala Mgr. Zuzana Hřivnová

 

Fotogalerie

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098