Základní škola a Mateřská škola Rohatec

Jídelníček - karta strávníka Žákovská knížka škola škola 518 359 263 mateřská škola mateřská školaa 511 117 865 jídelna jídelna 518 359 252

Škola / Ze života školy

Z činnosti turistického  kroužku

07.11.2023

   Z činnosti turistického  kroužku
V letošním školním roce mají žáci  4. B třídy možnost navštěvovat turistický kroužek.
  Kromě kratších vycházek do okolí byl první větší akcí výlet k Žilkovu dubu, ke  kterému jsme zamířili ze Bzence přívozu. Vedl nás  obětavý  pan školník Martin Buchtík, skutečný znalec přírody, který dětem během cesty ukazoval  rostliny,  živočichy i houby  v této oblasti.  
   Na začátku listopadu jsme podnikli výlet vlakem do Teplic nad Bečvou, kde jsme navštívili Hranickou propast, která je nejhlubší zatopenou propastí světa. Ne nadarmo jsme tam zrovna potkali potápěče a byli svědky monitorování propasti za účelem vytvoření 3D modelu. V přilehlém lázeňském parku jsme pak u břehu řeky Bečvy  nakrmili hejno divokých kachen  a vydali se k léčivým pramenům. Cesta nás zavedla až ke vchodu do aragonitových jeskyní, které už byly, bohužel, od listopadu uzavřeny. Sledovali jsme aspoň informační tabuli o všech jeskyních v ČR a  děti si  zavzpomínaly, které už navštívily.
    Doufáme, že nám při dalších výletech bude přát počasí jako dosud.  
                                                                    Vedoucí kroužku  Jana Najgebaurová a Radka Vaštíková
 

Fotogalerie

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Školní 50, 696 01 Rohatec

Sekretariát 518 359 263

Mateřská škola 511 117 865

Školní jídelna 518 359 252

Školní družina 518 325 098